18 октомври – Световен ден за мониторинг на водата

18.10.2021 7:00

Световният ден за мониторинг на водата – 18 октомври, се отбелязва от 2002 г., която бе обявена за Световна година на чистата вода.
Оттогава в периода септември – октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.

voda
Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Изборът на водните обекти е по желание на извършващите мониторинга. Данните от цял свят се подават на Американската фондация за чиста вода.
Световният ден за мониторинг на водата дава глобалната възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на собствен контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто разбиране на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти чрез едно ново поведение, насочено към преоткриване и обгрижване на своето населено място.
Друг важен момент в инициативата Световен ден за мониторинг на водата е насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: