Експерти препоръчват топломери и водомери с дистанционен отчет

13.10.2021 12:04

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Топлофикация Плевен“ напомня на своите клиенти, че във връзка с законодателни изменения, касаещи начина, по който потреблението се отчита, задължително новите уреди за дялово разпределение трябва да бъдат подмени с дистанционни. Експертите на централата съветват клиентите да не чакат крайния срок 1 януари 2027 г. „Преди началото на отоплителния сезон, ако забележите, че устройствата са неизправни, препоръчваме още сега да закупите новите уреди с възможност за снемане на показанията от разстояние“, заявяват от дружеството. От топлофикация напомнят още, че измервателните уреди в домовете имат срок на годност. Те трябва да преминат метрологична проверка и клиентите да получат документ, че са изправни. „В случай, че потребителите установят, че дисплеят на уредите е угаснал или цифрите не се виждат ясно, трябва да се свържат с топлинния счетоводител.“, уточняват от дружеството.

„С уредите за дистанционен отчет показанията се снемат от разстояние. Благодарение на тази възможност не е необходимо служителите от фирмите за дялово разпределение да посещават клиентите за отчет на потребената топлоенергия. Друго предимство е, че се избягва възможността от грешно записване на показания. Монтирането на уреди с дистанционен отчет ограничава опитите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост“, заявяват от дружеството.

От топлофикационното предприятие препоръчват, при възможност клиентите да използват електронните начини за комуникация на e-mail: [email protected] или [email protected]. Клиентите могат бързо да получават необходимата информация и на следните телефони:
-За сигнали за аварии и проблеми с топлоподаването-064/895 288;
-За справки за разпределение и продажба на топлинна енергия – 064/895 283, 064/895 247;
-За връзка с клиентския център за работа с клиенти – 064/ 895 286.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: