МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция

11.10.2021 8:06

П О К А Н А

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група и изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Тя ще се проведе на 26.10.2021 г. от 10:00 часа в гр. Долна Митрополия в сградата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“

Конференцията се изпълнява с цел запознаване на местната общественост с дейността на Местната инициативна група, с постигнатите резултати през 2021 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времева рамка за следващата година.

Конференцията ще се проведе при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Очакваме Ви!

Екипът на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: