Топлофикация – Плевен: Преди пускането на отоплението трябва да приключат всички ремонти по вътрешно отоплителната инсталация и да се провери състоянието на отоплителните тела

08.10.2021 15:48

Отоплението няма да бъде включено в сградите,

в които ремонтните дейности по вътрешно отоплителните инсталации на са приключили

“По изискване на Наредбата за топлоснабдяване, Закона за измерванията и поднормативните му актове, Топлофикация – Плевен напомня, че всички водомери подлежат на метрологична проверка на всеки 10 години, топломерите на всеки 5 години, като тя се извършваот специализираналаборатория. Уредите за дялово разпределение са с батерии, които също имат срок на годност 10 години. При липса на символи на дисплея, клиентите са длъжни да уведомят за това фирмата за топлинно счетоводство. Задължението за подмяна на уредите е ангажимент на топлинния счетоводител, извършващ дялово разпределение на топлинна енергия в дадена сграда. “, съобщиха от „Топлофикация Плевен “.

„Задължително е старите измервателни уреди да бъдат подменени с така наречените интелигентни устройства, които позволяват дистанционно отчитане. По този начин ще отпадне влизането на инкасатори в домовете, за да засичат уредите. Този вид устройства дават възможност за снемането на данни за ползваната топлоенергия и гореща вода от разстояние. Монтирането на модулите с дистанционен отчет ограничава опитите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост.“, разясняват от топлофикация.

„Дистанционният начин за отчет на потребената енергия и гореща вода е задължително законово изискване. Крайният срок за поставяне на уредите е до 1 януари 2027 г.“, уточняват от топлофикация. За повече информация клиентите могат да се обръщат към обслужващата фирма за топлинно счетоводство.

От „Топлофикация Плевен“ напомнят на своите клиенти, че преди началото на отоплителния сезон е необходимо да проверят състоянието на отоплителните тела и сградната инсталация. „При теч или друг проблем, те трябва да ни информират, за да спрем подаването на гореща вода. След това упълномощеното лице, представител на входа, трябва да потърси съдействие за отстраняване на проблема. Ремонтите по отоплителната инсталация трябва да приключат преди централното пускане на парното. В противен случай, отоплението няма да бъде включено в конкретната сграда.“, уточняват от дружеството.

„Преди началото на отоплителния сезон клиентите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Топлофикация ще стартира общото включване на отоплението в град Плевен при наличие на необходимите условия, записани в Наредба за топлоснабдяването. Поетапно ще бъдат включено топлоподаванетопърво в детските градини, учебните и здравни заведения, след това жилищните сгради.“, уточняват от дружеството.

От топлофикационното предприятие препоръчват, при възможност клиентите да използват електронните начини за комуникация на e-mail: [email protected] или [email protected] Клиентите могат бързо да получават необходимата информация и на следните телефони:

-За сигнали за аварии и проблеми с топлоподаването-064/895288;

-За справки за разпределение и продажба на топлинна енергия – 064/895 283, 064/895 247;

-За връзка с клиентския център за работа с клиенти – 064/ 895 286.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: