„Топлофикация Плевен“ с две промоционални програми за лоялните клиенти

07.10.2021 8:45

Програмата „Лоялен клиент“ е специална промоционална кампания за коректните потребители на „Топлофикация Плевен“. При плащане в срок на текущите задължения, клиентите могат да се възползват от 3% без ДДС отстъпка от фактурираната сума за топлинна енергия. При плащане по електронен път, отстъпката ще бъде начислена като надвнесена сума по партидата и ще бъде приспадната от следващо задължение.“, съобщават от дружеството.

„Продължаваме програмата „Изряден клиент“. От нея могат да се възползват всеки месец битовите клиенти, използващи топлинна енергия за горещо водоснабдяване, които нямат повече от две неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Плевен“. „Изрядният клиент“ се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик вода.“, заявяват от плевенското предприятие.

От „Топлофикция Плевен“ добавят, че са предвидили възможността клиентите с натрупани стари задължения за потребената топлинна енергия да ги платят разсрочено. „За целта абонатът трябва да посети приемната на дружеството и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения. В него потребителят посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски.“, уточняват от предприятието. От там обясняват, че периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от общото задължение. „За срока на договора се преустановява начисляването на лихва. Клиентът трябва заедно с договорената вноска да погасява редовно и текущите си сметки за отопление и топла вода.“, поясняват от дружеството.

„Нашите клиенти могат да изберат сами начина за получаване на фактурите – на хартия или по електронен път. Ако имат желание да преминат към Е-фактура, е необходимо да попълнят „Заявление-декларация“ по образец, като декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури.“, заявяват от предприятието, като разясняват, че абонатите могат да получат формуляра на място в клиентския ни център или го да изтеглят от сайта на дружеството, в раздел “E-Фактура”. Надлежно оформените документи се представят в центъра за работа с клиенти на дружеството или със сканирано копие на имейл адрес – [email protected]

„Топлофикация Плевен“ напомня на потребителите, че могат да заплащат задълженията си за топлинна енергия чрез системата на ePay, като плащат в брой в офисите, обслужващи EasyPay. „Плащане в брой или чрез ПОС терминал може да се извърши в офисите на български пощи или в клиентския център на дружеството с адрес ул. „Източна индустриална зона“ № 128. Задълженията за топлинна енергия могат да бъдат заплащани и по банков път, по сметка на „Топлофикация-Плевен“ в ИНВЕСТБАНК АД.“, заявяват от дружеството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: