„Топлофикация Плевен“: Преди пускане на централното отопление, клиентите трябва да приключат с ремонтите по сградните инсталации

06.10.2021 12:38

„Топлофикация Плевен“ напомня на клиентите, че преди началото на отоплителния сезон е необходимо да извършат профилактика и при необходимост ремонт на вътрешните инсталации за отопление и топла вода. „Отстраняването на повреди като течове, ремонт и подмяна на кранове, подмяна на щрангове и топлинна изолация трябва да бъде извършено преди пускане на централното отопление. Съветваме клиентите да направятпроверка на отоплителните тела в имотите си, за да бъде извършена подмяна или ремонт преди началото на отоплителния сезон. Някои повреди изискват по-дълъг срок за отстраняване“, отбелязватекспертите от предприятието.

„От 11.10.2021г. Топлофикация Плевен започва поетапно запълване и обезвъздушаване на вътрешно отоплителните инсталации. На входовете на сградите ще се поставят съобщения преди манипулацията. В случай на продължаващи ремонтни дейности, е препоръчителноклиентите да ни информират с поставяне на съобщение на вратата на абонатната станция в сградата или чрез подаване на писмено заявление в Клиентския център на дружеството. Така ще се избегнат евентуални наводнения на жилища при запълване на вътрешно отоплителната инсталация.“, посочват от дружеството.

От „Топлофикация Плевен“ напомнят също, че най-подходящото време за подмяна или метрологична проверка на уредите за дялово разпределение (топломери и водомери) е извън отоплителния сезон. Необходимо е всеки клиент визуално да провери дали те работят. „Уредите за дялово разпределение в жилищните сгради са с батерии, които имат определен експлоатационен срок. Когато батерията се изтощи, дисплеят изгасва и клиентът трябва да уведоми за това фирмата за топлинно счетоводство. Задължително старите измервателни уреди трябва да бъдат подменени с дистанционни.“ допълват от дружеството. „При дистанционното отчитане отпада задължението за посещение и визуално засичане на уредите от представител на дружеството топлинен счетоводител през определен период от време. Монтирането на уреди с дистанционен отчет ограничава възможностите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост.“,поясняват от дружеството.

„Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отопление. Клиентите ни имат целогодишно гореща вода. Напомняме, че при заплащане на сметките в срок, потребителите могат да намалят разходите си за отопление,възползвайки се от отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% от фактурираната топлинна енергия без ДДС и отстъпка „Изряден клиент“ с пределна цена за всеки потребен и отчетен кубик топла вода“, съобщават от „Топлофикация Плевен“.

От „Топлофикация Плевен“напомнят, че клиентите могат да отправят своите сигнали и запитвания в Клиентския център на дружеството всеки работен ден от 8:00 до 15:30 часа. Информация относно фактурирани суми, разпределение и продажба на топлинна енергия могат да получат на тел. 064 895 283 и тел. 064 895 247. За възникнали аварии и проблеми с топлоподаването клиентите могат да се свържат с нас на тел. 064 895 288. „

#тагове:

НАЙ-НОВИ: