Днес се открива ловният сезон 2021/2022 г. на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.

02.10.2021 8:13

Днес се открива ловният сезон 2021/2022 г. на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.


Груповото ловуване на дива свиня се разрешава в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, гласи заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Решението за редуциране на броя на ловните излети за групов лов на дива свиня от 3 на 2 дни седмично идва след заседание на Ловния съвет и направен анализ на данните за числеността на дивата свиня в национален мащаб. Най-драстично намаление на вида е отчетено в североизточната част на България. Мярката се предприема с цел запазване на този вид дивеч в райони, където числеността е под биологичния минимум, вследствие загубите причинени от АЧС и предприемане на стратегически мерки по отношение управлението на запасите на този вид дивеч в бъдеще.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: