Тест на сирените ще се проведе в Плевен днес

01.10.2021 7:23

РДПБЗН – Плевен уведомява жителите и пребиваващите на територията на Плевен, че днес, 1 октомври 2021 година от 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата.

Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на националната система и обучение на населението за разпознаване на сигналите, уточниха от Пресцентъра на полицията в Плевен.

Това е в изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност” (приета с ПМС №48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021 г.), на 01.10.2021 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: