Европейска седмица на езиците се проведе в ОУ „Валери Петров“ – Плевен

30.09.2021 11:13

Съветът на Европа посвещава последната седмица на септември на честването на езиковото разнообразие в Европа и обявява 26-ти септември за Европейски ден на езиците. За да отбележат 20 рожден ден на този празник,от 26 септември до 1 октомври, учениците от ОУ „Валери Петров“ – Плевен реализираха дейности, които са адаптирани за тяхната възраст. Второкласниците под ръководството на своите учители Анелия Илиева и Мария Йотова отправиха поздрав и изработиха гривни с надписинавсичкиевропейски езици. По-големитеученици – с учители Емилия Русанова и Петя Атанасова, споделиха мисли за приятелство на английски и руские зик, представиха презентации и дискутираха значението на езиковото разнообразие.

С тези дейности /подробности на https://wke.lt/w/s/09ZEcA /екипът на ОУ „Валери Петров“ насочва вниманието на училищната общност към това колко е важно да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри между културното разбирателство.

Популяризира богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и насърчава на неговото опазване и поощряване. Училищните дейности са отразени в създадената от Съвета на Европа платформа https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: