„Топлофикация Плевен“: Погасете старите задължения и се възползвайте от отстъпки за парно и топла вода

29.09.2021 11:04

„Клиентите на „Топлофикация Плевен“ имат възможност да платят натрупаните стари задължения за консумираната топлоенергия. За целта те трябва да посетят приемната на дружеството и да сключат договор по образец за разсрочено плащане.“, съобщават от топлофикация. Оттам обясняват, че в договора трябва да бъде посочен срокът за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. „Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото . За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението.“, заявяват от топлофикационното предприятие. „Заедно с вноската за старото задължение клиентите трябва да погасяватредовно и текущите си сметки за отопление и гореща вода.“, допълват от дружеството.

„При погасяване на всички минали задължения, потребителите на топлофикация ще плащат всеки месец пределна цена за топла вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки консумиран и отчетен кубик. Всички лоялни клиенти на топлофикационното предприятие получават и отстъпка в размер на 3% от фактурираната сума без ДДС“, съобщават от плевенското предприятие. Оттам посочват, че за да се възползват клиентите от отстъпката за парно и топла вода, не трябва да имат съдебни или присъдени задължения към дружеството към последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

От топлофикационното дружество уточняват, че полагащата се отстъпка от 3% от сумата без ДДС се начислява веднага при заплащане на каса на „Топлофикация-Плевен“. „При плащане по електронен път, тя ще стои като надвнесена сума по Вашата партида. Същата ще бъде приспадната от следващо задължение.“, уточняват от дружеството.

„Клиентите могат да заплащат задълженията си за топлоенергия чрез системата на ePay, през мобилното приложение iCard или по банков път с платежно нареждане. Те имат възможност да плащат в брой, през Интернет, в офисите, обслужващи „Изипей“ или в клиентския център на Дружеството, заявяват от „Топлофикация Плевен“. Допълнителна информация потребителите могат да прочетат в сайта на дружеството или да се обадят по телефона.

„Топлофикация-Плевен“ предоставя възможността и за получаване на електронна фактура. За тази цел е необходимо клиентите да попълнят „Заявление-декларация“ по образец.“, напомнят от дружеството. „В него трябва да декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури. Формулярът могат да получат на място в клиентския център или да го изтеглят от сайта на предприятието, в раздел „Е-Фактура“. Надлежно оформените документи се представят в клиентския център на дружеството или със сканирано копие на имейл адрес – [email protected]“, посочват от плевенското предприятие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: