„Топлофикация Плевен“ съветва клиентите да приключат ремонтите по отоплителните инсталации преди пускане на парното

28.09.2021 10:40

„Топлофикация Плевен“ съветва клиентите да приключат планираните ремонти навътрешнитеотоплителни инсталации. „Необходимо е да се провери състоянието на индивидуалните уреди в жилищата. При изтекъл срок на годност или при изгаснал дисплей, те трябва да се свържат с обслужващата ги фирма за дялово разпределение. Изправността на уредите гарантира точност на показанията и реално фактуриране.“, посочват от дружеството. От Топлофикация – Плевен препоръчват живущите във всяка сграда да съгласуват времето за извършване на ремонтите. „По този начин инсталацията ще бъде източена само веднъж, а не при всеки нов ремонт, което ще спести средства и време.“, допълват от предприятието.

„След приключване на ремонтните дейности в сградата ще стартираме поетапното запълване и обезвъздушаване на вътрешните отоплителни инсталации. На входовете на сградите ще се поставят съобщения преди манипулацията. По този начин ще се осигури готовността на инсталацията за пускане на отоплението през новия отоплителен сезон 2021/2022 г.“, заявяват от Tоплофикация.

„В случай на продължаващи ремонтни дейности, умоляваме клиентите да ни информират с поставяне на съобщение на вратата на абонатната станция в сградата или чрез подаване на писмено заявление в Клиентския център на дружеството. Така ще се избегнат евентуални наводнения на жилища при запълване на вътрешно отоплителната инсталация.“, посочват от дружеството.

„Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните, комфортни и безопасни начини за отопление. Клиентите ни имат целогодишно гореща вода. Напомняме, че призаплащане на сметките в срок, потребителите имат възможност да намалят разходите си за отопление чрез нашите промоционални кампании, а именно отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% от фактурираната топлинна енергия без ДДС и отстъпка „Изряден клиент“ с пределна цена за всеки потребен и отчетен кубик топла вода.“, съобщават от „Топлофикация Плевен“.

От Топлофикация – Плевен заявяват, че клиентите могат да отправят своите сигнали и запитвания в Клиентския център на дружеството всеки работен ден от 8:00 до 15:30 часа. Информация относно фактурирани суми, разпределение и продажбата на топлинна енергия могат да получат на тел.064 895 283 ител.  064 895 247.За възникнали аварии и проблеми с топлоподаването клиентите могат да се свържат с нас на тел. 064895 288. „, напомнят от дружеството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: