Езиковата гимназия в Плевен отбеляза Европейския ден на езиците

28.09.2021 7:36

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ в Плевен отбеляза Европейския ден на езиците, празнувайки 20 години от провъзгласяване на празника от Съвета на Европа, 20 години езиково и културно разнообразие. Целта на празника е да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици, да увеличи обхвата на изучаваните езици, да се повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство, да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст. Това информира Грета Димова, за.-директор в гимназията.

Ученицитеот XIа,XIд и XIе класове под ръководството на техните учители: Грета Димова и Румяна Стаменова, изработиха лого на инициативата, написаха послания на 24-те официални езика на Европейския съюз с думите: мир, здраве, гражданин на света, знамето на дадената държава и един от нейните символи, представиха постери, презентация „20 факта, които не знаете за европейските езици“, състезания, игри. Символично посланията бяха пуснати с балони във въздуха, за да достигнат до повече деца. Протегнатите детски ръце бяха израз на огромната надежда за здраве, за безоблачно бъдеще, сбъднати мечти, начертани достижими цели, постиганенапо-добромеждукултурноразбирателство -елементотбогатотокултурнонаследствонаЕвропа.

За учениците от ПГПЧЕ „Димитър Димов“– Плевен е изключително важно да бъдат насърчавани в изучаване и популяризиране на чуждит еезици, които  са определящи за нашата идентичност, но също така са и част от общо наследство. Те могат да служат като мост към други народи и култури, насърчавайки взаимно разбиране и споделено усещане за европейска идентичност. Затова допринася и активната дейност на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици по проект „Комуникация” с работни езици немски и английски.

Училището е и със статут на училище – европейски посланик.

Снимки: ПГПЧЕ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: