„Топлофикация Плевен“ продължава да инвестира в подобряване на клиентското обслужване и повишаване на качеството на услугата

27.09.2021 10:52

„На всички запитвания, сигнали и жалби е отговорено в рамките на нормативнопредвидените срокове. В топлоцентралата от години се залага на балансиран и разумен подход в отношенията с клиентите, с цел избягване на съдебни спорове. През тази година получаваме най-често въпроси по важни потребителски теми като отчитане и фактуриране на консумираната енергия, въпроси за заплащане, присъединяване към мрежата, предоставяне на различни услуги“, казаха от „Топлофикация“ –  Плевен.

„Все повече клиенти изявяват желание да подменят индивидуалните уреди с нови за дистанционен отчет. Клиентите желаят да плащат точно отчетената и  реално консумираната енергия всеки месец“, обясни изпълнителният директор на дружеството инж. Йордан Василев.

„Предимството на дистанционното отчитане е високата сигурност на данните и елиминирането на фактора „човешка грешка“. Друго преимущество на дистанционния отчет  е отпадането на задължението за посещениенаинкасатори за отчет на уредите за дялово разпределение. Монтирането на уреди с дистанционен отчет ограничава възможностите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост“, обобщи инж. Василев.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ напомни, че подмяната на уредите е във връзка с последните законодателни изменения, касаещи начина, по който потреблението се отчита. „Съгласно промени в Закона за енергетиката, приети тази година, се предвижда до 1 януари 2027 година всички монтирани нови уреди за дялово разпределение на топлинна енергия и водомери за битова гореща вода, да бъдат с възможност за дистанционно отчитане.“, каза още инж. Василев.

„Целият екип на „Топлофикация Плевен“ влага огромни усилия, за да осигурим на клиентите надеждни услуги с отлично качество. Стремим се да постигнем баланс между всички звена, който да ни позволява да работим в най-ефективния режим.“, заяви инж. Василев. Той отново напомни, че клиентите могат да се обръщат към тях за всички въпросиили  предложения  по телефон, имейл или на място в клиентския център.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: