„Топлофикация Плевен“: Ако има изгаснал дисплей на измервателните уреди, клиентите трябва да се свържат с топлинния счетоводител

27.09.2021 15:30

„Топлофикация Плевен“ напомня на клиентите, че индивидуалните топломери и водомери трябва да бъдат подменени в случай на повреда или при изтекъл срок на годност. На всеки 10 години всички водомери подлежат на метрологична проверка. Това е изискване на Наредбата за топлоснабдяването, Закона за измерванията и поднормативните му актове. В случай, че не се направи нужната проверка, се начислява служебно топла вода. Индивидуалните топломери трябва да преминават техническа проверка на всеки 5 години.“, съобщават от дружеството.

„Най-честата причина за проблем при измервателните уреди е изтощената батерия. Ако клиентите забележат, че цифрите върху модула не се виждат ясно или липсват на екрана, трябва да се свържат с топлинния си счетоводител за проверка и подмяна на устройството.“, обясняват от топлофикация. „Задължително е старите измервателни уреди да бъдат подменени с устройства, които позволяват дистанционно отчитане. Това гласи новата промяна в Закона за енергетиката, приета на 12 март 2021 г.“, напомнят от дружеството.

„С монтирането на уреди с дистанционен отчет, отпада влизането на инкасатори в домовете за тяхното засичане. Клиентите плащат точно отчетената и реално консумираната всеки месец енергия.“, уточняват от предприятието.

От плевенската топлофикация отново напомнят на клиентите, че сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. Поддръжката им е отговорност на живущите. Преди началото на отоплителния сезон потребителите трябва да проверят освен измервателните уреди, и състоянието на вътрешната отоплителна инсталация. Всички пропуски трябва да бъдат отстранени преди да бъде пуснато централното отопление.“, посочват от дружеството. При наличие на теч в отоплителната инсталация или теч от радиатор, както и подмяна на спирателен кран е необходимо да се подаде сигнал на денонощния телефон 064 895 288 и служители на „Топлофикация Плевен“ ще източат вътрешната отоплителна инсталация и живущите ще извършат съответните ремонти“ , съветват от дружеството.

Преди старта на новия отоплителен сезон от дружеството напомнят на клиентите си, че трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела“. От предприятието напомнят, че според нормативната уредба общото включване на отоплението в Плевен може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: