РВИМ – Плевен работи по проект за съхраняване и опазване на архивните материали

27.09.2021 14:56

Регионален военноисторически музей – Плевен работи по проект, който се финансира от Министерство на културата и в размер на 5 686,44 лв. Това информираха днес от културния институт.

Проектът „Основни мерки в консервацията, свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д – „Архиви”, Научен архив I и II при Регионален военноисторически музей – Плевен са грижата за правилното съхраняване” трябва да приключи до 20 ноември.

Основната цел на проекта е превантивната грижа – подобряване условията за опазване и правилно съхраняване на архивните материали, което е мярка към благоустройството на фондохранилището като цяло.

Снимки: РВИМ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: