Над 2700 семейства с ученици в област Плевен са одобрени за еднократна помощ от 300 лева

25.09.2021 10:17

Studious female high school student

В Плевен и областта 2760 семейства с ученици в първи и в осми клас са одобрени за получаване на еднократна финансова помощ за началото на учебната година. Това съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ /РДСП/.
Ще припомним, че помощта е в размер на 300 лв. за едно дете и се изплаща на два транша през учебната година. Право имат всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище.

В област Плевен 1414 са семействата с първокласници, одобрени за получаване на помощта, а 1346 са тези с ученици в осми клас. Най-много са одобрените заявления в община Плевен – 781 за първокласници и 758 за осмокласници, следвана от община Долна Митрополия със 168 семейства с деца в 1 клас и за 162 с такива в 8 клас, и т.н.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, напомниха от РДСП.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Крайният срок за подаване на заявленията е 15 октомври.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: