1185 лв. е средната брутна работна заплата в област Плевен, показват данните на статистиката

24.09.2021 16:36

В Плевен и областта средната месечна брутна работна заплата нараства през второто тримесечие на 2021 г., показват данните на Териториално статистическо бюро „Северозапад“. Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 190 лв., за май – 1 205 лв. и за юни – 1 161 лева.

Средната месечна работна заплата за област Плевен през второто тримесечие на годината е 1185 лв. и е по-голяма спрямо първото тримесечие с 3.7 процента. За обществения сектор тя е 1440 лв., а за частния – 1065 лева. През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Плевен и региона е по-висока с 20.4 на сто в сравнение с второто тримесечие на миналата година.
В Плевен и областта най-висока е средната работна заплата в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1818 лв. По ниво на заплащане следват: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“  – 1743 лв.; „Държавно управление“ – 1548 лв.; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1500 лв. Сред секторите с най-високо заплащане в областта са и „Образование“ – 1489 лв.;“Селско, горско и рибно стопанство“ – 1268 лв.; „Професионални дейности и научни изследвания“ – 1210 лева.
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие Плевен е на 18-то място по показател средна брутна работна заплата, сочат още данните на ТСБ „Северозапад“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: