МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник прави допитване до гражданите във връзка със Стратегията за ВОМР

24.09.2021 11:45

Уважаеми приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник,

Започнахме работа по проучване и анализ на територията на МИГ на тема „Въздействие на Стратегията за Водено от общностите местно развитие върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на стратегията в общността“.

Анализът есвързан с отчитането на напредъка в прилагането на Стратегията и удовлетвореността от прилагането й в общността.

В процеса на проучването особено важно е участието на всеки един гражданин от територията на МИГ. Вашето мнение и оценка за въздействието на Стратегията за ВОМР можете да изразите чрез попълване на специално разработената за целта анкета, които можете да намерите на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE0e5ipsITwcRu-BXrZwV2vQGq9novnxb57f6i1oL_O7SWGg/viewform

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е ценно.

С уважение,

Екипът на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: