Здравната каса в Плевен е сключила договор за Ковид зона с ДКЦ „Свети Панталеймон“

23.09.2021 11:48

РЗОК в Плевен е сключила допълнително споразумение за Ковид зона с  ДКЦ „Свети Панталеймон“, който се намира в ж.к.„Дружба“, ул. „Трите бора“ № 24.

От лечебното заведение по договор със здравната каса ще извършват определени дейности. Сред тях са преглед и изследване на пациенти със съмнение за КОВИД-19 в рамките на предварително обявено работно време. Информация за графика на работа се дава от лечебното заведение. В Ковид зоната ще се провежда лечение на пациенти с потвърден КОВИД-19 с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, което включва: извършване на 2 прегледа от лекар-специалист, работещ по договора с РЗОК, за всеки пациент в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването. Прегледите включват – по преценка на лекаря: лабораторни изследвания в т.ч. пълна кръвна картина, креатинин, ALAT, CRP , както и рентгенография на гръден кош и бял дроб, ЕКГ и измерване на кислородна сатурация.

При необходимост, лекуващият лекар може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента от позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ. Изписват се еднократно до три лекарствени продукта на една рецепта, при необходимост, при осъществяване на единия от двата прегледа.

Екипът на лечебното заведение обслужва пациенти, както насочени от ОПЛ, така и самонасочили се пациенти.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: