Вода със завишено съдържание на нитрати или хром са пили жителите на три села в Плевенско

23.09.2021 15:53

Вода със завишено съдържание на нитрати или хром са пили жителите на три села в област Плевен. Това показват резултатите на Регионалната здравна инспекция от извършени проверки в периода 13 – 19 септември.

Изследвания са извършени в 5 населени места. Взети са 10 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, показват резултатите на РЗИ.

Ето къде и какви са отклоненията от изискванията за качествена питейна вода:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: