ЦИК ще определя състава на РИК за 15 МИР Плевен

19.09.2021 14:35

Днес, 19.09.2021г., в 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Плевен, се проведоха консултации за определяне състав на Районната избирателна комисия (РИК) за Петнадесети Плевенски изборен район за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, както и тези за народни представители, и двата избора – насрочени за 14 ноември 2021г., нейното ръководство, включително и списък на резервните членове между парламентарно представените партии и коалиции.


Консултациите са свикани от Областния управител на Област Плевен в изпълнение на задълженията му произтичащи от чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №539 ПВР/НС от 16.09.2021г. на Централната избирателна комисия относно провеждане на консултации при областните управители.

Съгласие беше постигнато по въпросите за длъжностите Председател и зам. председатели на РИК. Спорен остава въпроса за това, кой да бъде определен за секретар на РИК, тъй като не бе постигнато съгласие между партиите.

При това положение, представителите на политическите партии, участвали в консултациите бяха запознати, че от страна на Областния управител ще бъде изготвен протокол и уведомление до ЦИК, че не е постигнато съгласие по всички въпроси относно ръководството на РИК-16. Въпросът за определянето на секретар на РИК-15 ще бъде предоставен за решаване от страна на ЦИК.
След проведените разисквания и направените предложения за състав на РИК представителите на политическите партии и коалиции установиха, че са постъпили следните предложения:
1. За Председател на РИК-15-Плевен – Василка Митева от квотата на ПП „ИТН”;
2. За заместник-председатели:
2.1. Ярослав Димитров от квотата на ПП „ГЕРБ”
2.2. Петър Жеков от квотата на ПП „ДМ-Обединение”.
3. За секретар на РИК-15-Плевен – не бе постигнато съгласие, като бяха направени следните предложения:
3.1. Пламен Иванов от квотата на КП „ИСМВ”;
3.2. Айгюл Хасанова от квотата на ПП „ДПС”;
4. За членове са направени предложения, които съответстват на квотата на всяка една политическа формация, съгласно Решение №539 ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК.


Това информират от Пресцентър на Областна администрация Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: