Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2020 на Плевен ще се проведе днес

13.09.2021 7:43

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. То ще се проведе на днес, 13 септември от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“, при спазване на всички противоепидемични мерки, информират от Пресцентъра на местния парламент.

Общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на отчета, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме документа не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната, поясни Мартин Митев.

Всеки, който желае, има възможност да се запознае с материалите за обсъждане на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2021.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: