Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“

10.09.2021 18:16

През изминалата седмица Община Кнежа беше домакин и организатор на първата официална среща по проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“ в рамките на програма „Европа за граждани“, Направление 2 – Мрежи от градове. Като бенефициент по проекта Община Кнежа посрещна по традиционен начин участници от 16 държави – Испания, Германия, Унгария, Италия, Малта, Латвия, Португалия, Естония, Словакия, Полша, Швеция, Румъния, Хърватия, Гърция, Кипър, и България – СНЦ Виа Хуманика – гр. Плевен. Събитието започна с тържествено откриване и приветствие от Кмета на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски.
Бяха представени дейностите и целите на проекта, както и презентации относно същността на миграцията и понятието мигрант. Всички партньори представиха себе си и организациите, които представляват.
Проведена беше среща в Областна администрация Плевен, където гостите бяха посрещнати от г-н Марио Тодоров – областен управител на област Плевен, с когото те обсъдиха темата „Миграция – интеграция и социализация на мигрантите“.
На 02 септември 2021 г. участниците по проекта посетиха Народното събрание на Република България, където бяха посрещнати от г-н Валери Лачовски – Народен представител в 46-то Народно събрание от Плевенския многомандатен избирателен район. Гостите бяха приветствани и от народните представители Десислава Атанасова и Росица Кирова. Участниците направиха представяне на своите организации и заедно с присъстващите народни представители засегнаха и темата за „Миграцията – икономически, политически и социални последици“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: