Инвестиционната и ремонтна програма на „Топлофикация Плевен“ е продължение на концепцията за сигурно и чисто отопление през зимата

10.09.2021 11:12

По-голяма част от предвидените средства в инвестиционната и ремонтна програма на „Топлофикация Плевен“ са за подобрение на топлопреносната мрежа и мощностите на дружеството. През това лято предприятието продължи да работи по поддръжката на съществуващата мрежа с цел намаляване на броя на прекъсванията и авариите, както и във връзка с подготовката за зимния сезон. В рамките на летните месеци се извършват дейности за повишаване на ефективността на работата на съоръженията в централата и подмяна на амортизирани участъци от топлофикационната мрежа. Направен бе оглед и подмяна на работещите абонатни станции. „Всички подобрения в производството повишат надеждността и ефективността на работата на централата. Политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.“, заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“.

При съставянето на графика на плановите ремонти бяха взети под внимание конкретните участъци от мрежата, които по време на зимния сезон бяха причина за временни аварии. „Подадените сигнали от клиентите също ни помогнаха да структурираме по-ефективно местата с потенциал за подобрение. След анализ на всички тези фактори и с голямата ангажираност на експертите от дружеството бе изготвен план за ежегодната профилактика и ремонти.“, каза инж. Василев. По думите му значителни финансови средства са вложили в поддържането на топлопреносната мрежа.

„Инвестирахме ресурсв разширяване на топлопреносната мрежаи в резултат на това, бяха изградени допълнителни топлопроводи и нови абонатни станции. Това позволи на повече клиенти да се възползват от екологичното и комфортно централно топлоснабдяване.“, заяви инж. Василев. Той подчерта, че Плевене един от градовете с най-добре развита топлофикационна мрежа. „През 2020 година към дружеството са присъединени близо 200 нови потребители. За новия отоплителен сезон очакваме включване на няколко нови сгради към централното отопление.“, допълни още той.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че за да отговорят по най-добрия начин на очакванията на клиентите, те си поставят високи изисквания за качество на топлоснабдяването. „В концепцията ни за устойчиво управление на предприятието залагаме на изпълнение на икономически, екологични и социални аспекти. Отговорността си към околната среда реализираме чрез производството на топло и електроенергия от природен газ, който е суровина, при което се отделя в пъти по-малко емисии в сравнение с твърдите изкопаеми горива. Поддържаме в изправност пречистващите ни съоръжения.“, каза инж. Василев. Като пример за успешна екологична инвестиция той даде тяхната газова турбина.

„Нашите клиенти са в центъра на дейността ни. Отнасяме се към тях с нужното уважение и отговорност. Стараем се да им предоставим екологична енергия на конкурентноспособни цени.При нас работят висококвалифицирани и мотивирани експерти. Те са необходимата предпоставка, за да можем заедно да отговорим ефективно на очакванията на клиентите ни.“, заяви директорът на плевенското предприятие.

Инж. Йордан Василев напомни, че на разположение на потребителите е денонощна телефонна линия, на която могат да подават информация във връзка с възникнали повреди и аварии. „Също така имаме създаден център за работа с клиенти, в който осигуряваме комплексно обслужване. В него те могат да получат подробна информация за ползваната топлинна енергия, настоящи отстъпки и промоции, както и възможността за разсрочено плащане на натрупани задължения.“, заявява директорът на предприятието. „В центъра за работа с клиенти могат да се подават писмени заявления, сигнали и предложения, относно топлоснабдяването на имотите и работата на дружеството.“, допълва още инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: