Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник

10.09.2021 14:37

Днес официално бяха открити ремонтираните спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” в град Долни Дъбник. Това е поредният успешен проект за обновяване облика на града и Общината.


Община Долни Дъбник кандидатства през януари месец тази година за финансиране ремонта на спортните площадки в двора на СУ „Христо Ботев” пред Проект „Красива България”, включващо три площадки – за мини футбол, волейбол и фитнес. На 1 март 2021 година е подписано споразумение № РД 17-52 между Община Долни Дъбник и Министерство на труда и социалната политика за финансиране на строително ремонтни и строително монтажни работи с общ бюджет на проектното предложение 197 807 лева, от които 118 684 лева, съфинансирани от Община Долни Дъбник.
Спазвайки Закона за обществените поръчки, бяха избрани изпълнителите, строителния надзор и авторския контрол и на 25.05.2021 година беше открита строителната площадка и започнаха ремонтните дейности на обекта.
С протокол съставен и подписан на 25.08.2021 година изпълнението на проект „Ремонт на спортни площадки на открито в двора на СУ „Христо Ботев” гр. Долни Дъбник се счита за приключил.
През 2020 година СУ „Христо Ботев” със съдействието на Общината кандидатства пред Министерство на образованието и науката за финансиране ремонта на баскетболното игрище в двора на училището. Ремонтът е одобрен и финансиран от министерството със сумата от 96 552 лева, като е включено и закупуването на два нови баскетболни коша. С помощта на общинска администрация е изготвена и проведена процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности и баскетболното игрище е реновирано.
Новите спортни площадки осигуряват възможност за физическо възпитание и спорт в съвременни условия, а наша обща е задачата да ги пазим и използваме за в бъдеще, информират от училището.
Днешното събитие продължи с демонстрационен футболен мач, две полувремена по 15 минути с ученици на СУ „Христо Ботев”, а след това демонстрационен баскетболен мач с гостите ни от Баскетболен клуб „Спартак Плевен –U16”.
Официални гости на събитието бяха Иван Ветов – кмет на Община Долни Дъбник, г-жа Маргарита Стойчева – председател на ОС Долни Дъбник, г-н Венцислав Върбанов – председател на Асоциацията на земеделските производители в България, Общински съветници, общинска администрация, граждани.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: