Вода със завишено съдържание на коли форми и нитрати са пили жителите на села в Плевенско

10.09.2021 16:26

Отново некачествена вода са пили жителите на села в област Плевен. Това показват данните от проверки на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 30 август – 5 септември.

За посочения период са извършени изследвания в 7 населени места като взети 14 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От 6 тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде са отклоненията от изискванията за питейна вода:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: