В област Плевен започва раздаването на храни за хора и семейства в неравностойно положение

09.09.2021 16:27

В област Плевен започва раздаването на храни за хора и семейства в неравностойно положение, съобщиха от БЧК. Право на такава помощ имат – лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД – 07 – 5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 – 2021г.); майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8, ал.1 и 5 от ЗСПД през м.юли 2021г.; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл.10а от ЗСПД за учебната 2020/2021г; лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м.юли 2021г.; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл.8 от ЗСПД през м.юли 2021г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки или роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м.юли 2021г., а по отношение на еднократните помощи – за периода 01.01.2021 – 31.07.2021г.; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 – 31.07.2021г.

Ето и графикът по общини:

Община/ адрес на пункта Брой пунктове Период на раздаване
1 Белене, ул. „Украйна“ №1 1 04.10 – 15.10.2021г.
2 Долна Митрополия, ул. „Цонко Матев“ №5 1 27.09 – 15.10.2021г.
3 Долни Дъбник, ул. „Генерал Ганецки“ №2 1 01.10 – 15.10.2021г.
4 Искър, ул. „Христо Ботев“ №17А 1 29.09 – 15.10.2021г.
5 Гулянци, ул. „Г.С. Раковски“ №4 1 23.09 – 11.10.2021г.
6 Пордим, ул. „Неофит Рилски“ №6 1 27.09 – 08.10.2021г.
7 Левски, ул. „Н. Вапцаров“ №1 /спортна зала/ 1 21.09 – 08.10.2021г.
8 Червен бряг, читалище „Н. Вапцаров“ 1 20.09 – 08.10.2021г.
9 Кнежа, ул. „23-ти септември“ №1 1 29.09 – 15.10.2021г.
10 Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5 1 27.09 – 15.10.2021г.
11 Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ №50 1 05.10 – 22.10.2021г.

Пакет за едночленните и двучленните семейства е с общо тегло 17,540кг и съдържа брашно, олио, леща, боб, консерви и други хранителни продукти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: