Ръст от над 24 млн. лв. в приходите от данъци и осигуровки отчита НАП – Плевен

04.09.2021 8:51

Ръст в събраните приходи към 31 август отчитат от Националната агенция за приходите. Постъпили са 18 млрд. лв., което е 2,1 млрд. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

В офис Плевен са постъпили общо приходи над 205 млн. лв., като е отбелязан ръст спрямо 2020 г. с над 24 млн. лв., съобщават от Пресцентъра на приходната агенция.

Общо данъчните приходи възлизат на 10,1 млрд. лв. към 31 август, включително 2,8 млрд. лв. данък върху доходите на физическите лица /ДДФЛ/, 1,8 млрд. лв. корпоративни данъци /КД/ и 5,4 млрд. лв. ДДС.

За офис Плевен данните са – общо приходи от данъци в размер на 83 млн. лв., с 9 млн. лв. повече спрямо 2020 г., в т.ч. за КД: 18,5 млн., с  ръст спрямо 2020 над 4 млн.  и за ДДФЛ – 40,6 млн. лв., с ръст спрямо 2020 г. над 7 милиона.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 7,5 млрд. лв., като от тях 4,5 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 1,9 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и над 1 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Офисът на НАП в Плевен отчита общо приходи за НОИ 73,5 милиона, с близо 9 милиона повече спрямо 2020 г.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – близо 27 %. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 15 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: