Гости на Община Кнежа от 15 държави посетиха Народното събрание

04.09.2021 11:36

Във връзка с реализирането на проект „Европа на многообразието – интеграция и социализация на мигрантите“ в рамките на програма „Европа за граждани“, Направление 2 – Мрежи от градове на Община Кнежа, на 2-ри септември бе организирана среща и посещение в Народното събрание.

Представителите от България – Община Кнежа и СНЦ „Виа Хуманика“ и техните партньори от Испания, Германия, Унгария, Италия, Малта, Латвия, Португалия, Естония, Словакия, Полша, Швеция, Румъния, Хърватия, Гърция и Кипър, които са партньори по проекта бяха посрещнати от народния представител Валери Лачовски, който оказа голямо съдействие за осъществяването на срещата.

Гостите бяха приветствани и от народните представители Десислава Атанасова и Росица Кирова. Участниците направиха представяне на своите организации и заедно с присъстващите народни представители засегнаха и темата за „Миграцията – икономически, политически и социални последици“. Бяха изказани мнения и предложения, които поставиха началото на една обща цел за създаване  на дългосрочна мрежа, отворена към ценностите на приятелството, солидарността и междукултурния диалог на страните.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: