Топлофикация Плевен приема сигнали и предложения от клиенти

01.09.2021 15:35

От Топлофикация Плевен разпространиха съобщение, чрез което информират всички клиенти, че жалби, сигнали и предложения, свързани с общите условия за продажба на топлинна енергия, състоянието и показанията на търговските прибори в аботнатните станции, качеството на топлоснабдяването, дяловото разпределение на топлинната енергия и заплащането на консумирана топлинна енергия се подават към дружеството.
„Възражения по отчета и разпределението на топлинна енергия в сграда етажна собственост могат да се подават и към обслужващите фирми за дялово разпределение“ казват от дружеството.
От Топлофикация Плевен посочват, че ако абонатите не са удовлетворени от отговора, то те имат право да изпратят своя сигнал чрез Топлофикация Плевен до Министерство на енергетиката или Комисия за енергийно и водно регулиране.
От дружеството уточняват, че КЕВР извършва контрол по спазването на условията на издадените лицензии и цените, по които топлопреносното дружество продава топлинната енергия, а Министерство на енергетиката извършва контрол по прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване и дялово разпределение на топлинна енергия, съгласно Закона за енергетиката.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: