Областният координационен център заседава днес в Областна администрация Плевен

01.09.2021 17:51

Днес в зала Плевен се проведе заседание на Областен координационен център. Повода за срещата е функционирането на създадения с това постановление постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Също така да се набележат целите, които предстои да се изпълнят през новата учебна година.


В област Плевен за учебната 2020-2021 година са работили 75 екипа, сформирани със заповед на началника на РУО-Плевен, като в тях са се включили 181 представители от общински и кметски администрации, 125 служители на РУ на МВР, 77 от дирекциите за социално подпомагане, 511 души от образователни институции в областта и 13 експерти на РУО.
Съвместно с РУО – гр. Плевен, във връзка с подобряване на работата на екипите от образователните институции се представиха добри практики за ефективно междуинстанционално взаимодействие и работа с деца/ученици и родители, свързани с обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, в изпълнение на дейностите по ПМС № 100 от 08.06.2018 г.
Ще бъде внесено предложение на национално ниво за промяна на срока за започване работа на екипите от (октомври-ноември; на август-септември) , за да бъдат обхванати всички ученици.
Това информират от Пресцентър на Областна администрация Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: