Пет COVID зони са разкрити в Плевен

30.08.2021 16:01

Пет са Covid зоните, разкрити към диагностично-консултативни и медицински центрове на територията на град Плевен, показва справка с изнесения днес списък от Министерство на здравеопазването. Посочени са и адресите на зоните за улеснение на пациентите.

Ще припомним, че по решение на МЗ в страната бяха разкрити Covid зони за диагностика и амбулаторно лечение на болни с Ковид-19. Всяка една от тях ще получи по 50 000 лв. за необходимото оборудване. Това могат да бъдат подвижни рентгенови апарати тип Кугел, апарати за ехокардиография или електрокардиография, апарати за лабораторна диагностика, дефибрилатори, кислородни бутилки и др. по списък одобрен от  инистерството на здравеопазването. Лечебните заведения могат да изберат от списъка тези апарати онези, които са им най-необходими.

Отделно от тази апаратура, всяка Covid зона ще получи от Министерство на здравеопазването безплатно по 30 апарата за измерване на пулс и кислородна сатурация, които може да предоставя за ползване от пациенти с Covid-19 в домашни условия за времето на провеждане на амбулаторното лечение. Мониторирането на кислородната сатурация е сред най-важните показатели за контрол на тежестта на протичането на заболяването и преценка за необходимостта от хоспитализация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: