Вода със завишено съдържание на хром или нитрати са пили жители на 4 села в Плевенско

26.08.2021 14:35

Вода със завишено съдържание на хром или нитрати са пили жителите на 4 села в област Плевен. Това показват данните на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 16 – 22 август.

През изминалата седмица в 6 населени места са извършени изследвания. Взети са 11 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 7 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде и какви са отклоненията в качествата на питейната вода:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: