Читалища в община Левски благодарят за детските плувни курсове

23.08.2021 16:23

Читалища от община Левски изпратиха до редакцията на „Плевен за Плевен“ благодарствено писмо, адресирано до местната управа. Публикуваме го без редакторска намеса:

БЛАГОДАРСТВЕНО  ПИСМО

През месец август т. г. се проведе курс по плуване по проект „Плувни курсове за деца от малките населени места от община Левски”. Курсът беше организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни гр. Левски. Беше осигурен и безплатен превоз от Община Левски за децата- участници от читалищата от с.Асеновци, с.Аспарухово, с.Козар Белене, с.Малчика и кметство с. Трънчовица. Децата бяха обучавани безплатно и професионално от учителите по плуване г-н Станчев, г-н Борисов и г-н Раденцов.

В продължение на месец всички записани деца имаха възможност да се обучават в общински плувен комплекс гр. Левски, като им бяха осигурени и подходящи средства, с които да плуват.

С това успяхме да разнообразим ежедневните летни занимания на децата от нашите населени места.

Изказваме  нашата признателност и благодарност към Любка Александрова- кмет на Община Левски, Ваня Дочева- секретар на МКБППМН и Петя Чолакова- главен експерт „Образование, култура и спорт” за проявата на внимание към децата и участието ни в проекта!

С уважение:

Петранка Стефанова- секретар НЧ „Съзнание 1894” с.Асеновци

Здравка Кънчева- секретар НЧ „Просвета 1927- с.Аспарухово”

Катя Петкова- секретар НЧ „Надежда 1902”

Валентина Йорданова- секретар НЧ „Пробуда – 1928”

Кметство с. Трънчовица

#тагове:

НАЙ-НОВИ: