ВВВУ „Георги Бенковски“ прие 75-я си випуск

23.08.2021 7:34

45 първокурсници курсанти, от които 7 девойки се присъединиха към овладяващите авиационните науки във ВВВУ „Георги Бенковски“ на 22 август. Те ще се обучават в редовна форма за придобиване на образователно –квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по  шест специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.

Единствено останаха свободни места в специализация „Летец-пилот“ и то не поради липса на кандидати, а поради проблеми със здравословното им състояние, констатирани при прегледите от Авиолекарската комисия във ВМА.

В класното „Летец-пилот“ за първи път ще се обучават братя близнаци – Георги и Станислав Чолеви от Казанлък.

От седемте момичета  две са в специализация „Летец-пилот“, по едно в „Ръководител на въздушното движение“ и „Летищно осигуряване“ и три –„Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“.

Първокурсниците преминаха през задължителния тест за COVID-19 благополучно. Запознаха се обстойно със съдържанието и подписаха  договорите си за обучение и служба в Българската армия.

Преминаха и през инструктаж по безопасни условия на труд. Бяха настанени в стаите си и получиха полагащото им се военно облекло.

През това време родителите и близките на курсантите имаха среща със заместник- началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионалното образование и международното сътрудничество полковник Андриян Колев и началниците на катедри полковник доц. д-р инж. Любомир Митов – „Авиационна техника и технологии“, полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров-„Електротехника, автоматика и информационни технологии“, полк. доц. д-р инж.  Димитър Димитров – „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“ и главен асистент д-р Милен Митков – от „Авиационен мениджмънт“, майор асистент Ангел Ангелов от „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“. На срещата бе и деканът на факултет „Авиационен“ доц. д-р инж. Даньо Лалов.

Родителите бяха запознати с основните моменти от обучението и спецификата на всяка от специализациите, както и с условията за живот във възраждащата се авиационна Алма матер.

След раздялата си с родителите, първокурсниците вече с военна униформа също се срещнаха с представителите на командването и профилиращите катедри. Днес те ще бъдат представени и пред колегите си от втори до пети курс, с което ще стартира и новата учебна година.

На 1 октомври ще положат военна клетва, а на 4 октомври официално ще бъде открита учебната 2021/2022 г.

Снимки и информация: ВВВУ „Георги Бенковски“, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: