Мътна вода или с коли форми и нитрати са пили жителите на населени места в Плевенско

18.08.2021 12:01

Мътна вода или такава със завишено съдържание на коли форми или нитрати са пили жителите на населени места в област Плевен. Това показват резултатите от изследвания на Регионалната здравна инспекция в Плевен за периода 9 – 15 август.

В 6 населени места са извършени изследвания за съответния период. Взети са 14 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 5 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде и какви са отклоненията от изискванията за качествена питейна вода:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: