Подкрепа на кампанията за ваксинация срещу COVID-19 в Плевен и от почистваща фирма

17.08.2021 16:05

Своята подкрепа за кампанията на областния управител Марио Тодоров „Да на ваксинацията“ е заявил днес Иво Георгиев, управител на „Уест Солюшънс България“ ЕООД – филиал Плевен. По време на разговорите в Областна администрация в присъствието и на главния секретар Ирена Христова е обсъдена възможността пред работници на фирмата инспектор на РЗИ – Плевен да представи ползите от имунизация с ваксина срещу Covid-19. За това информират от Пресцентъра на ОА – Плевен.

Иво Георгиев е разяснил какви мерки се вземат във фирмата срещу разпространението на коронавируса, обезпечеността с маски, ръкавици, дезинфектанти и други предпазни средства.

“Уейст Солюшънс България” ЕООД е фирма специализирана в дейностите по поддържане чистотата на населените места – сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на уличната мрежа и местата за обществено ползване, зимно и лятно почистване, оператор в експлоатацията на депа за неопасни отпадъци, саниране на стари замърсявания, както и с цялостното управление на отпадъци от промишления и производствения сектор. За извършване на дейностите “Уейст Солюшънс България” ЕООД използва съвременни машини, отговарящи на екологичните норми на ЕС.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: