260 свободни работни места са обявени в Бюрото по труда – Плевен

06.08.2021 15:40

260 свободни работни места са обявени в Бюрото по труда – Плевен. Търсят се работещи в различни области – образованието, ресторантьорството, услугите, както и лекари, медицински сестри, акушерки, строители, монтажници и други.

През 2021 г. се работи активно по утвърдените през годините действащи проекти, информира Здравко Дафинов, директор на БТ – Плевен. По проект „Нова възможност за младежка заетост” са подадени 12 заявки за 44 работни места. Сключени са 12 договори като са устроени на работа 24 младежи. Действащите договори са 39.

По Проект „Обучение и заетост на младите хора” Компонент II има 1 действащ договор.

19 са действащите договори по Проект „Обучение и заетост” Компонент II. Сключени са 52  трудови договора с детегледачи и са подписани 52  тристранни споразумения по проект „Родители в заетост”.

Продължава и работата по мерките за противодействие на последиците от ковид кризата, подчерта Дафинов. Към 30.06.2021 г. по проект „Заетост за теб” са сключени 206 договора за наемането на 344 лица.

От началото на 2021 по ПМС 151/ 03.07.2020 г. изм. с ПМС 416/ 30.12.2020 г. средства са получили 66 работодатели, вече одобрени през периода октомври – декември 2020г., което е осигурило запазване на заетостта на 3687 техни служители. Одобрени са и заявления от още 17 нови работодатели, които са запазили заетостта на още 662 работници.

До 15.06.2021г. по ПМС 151/ 03.07.2020 г. изм. с ПМС 93/ 18.03.2021 са подадени 54 заявления за 3639 лица. Одобрени са 53 заявления за удължаване на срока за получаване на средства за запазване заетостта на 3629 работници и 6 заявления на работодатели, кандидатстващи за първи път за 122 работници.

По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” са подадени 14 заявления за компенсации за запазване на заетостта на 399 работещи лица.

По проект „Запази ме“ е предоставена подкрепа за запазване заетостта на 1066 работници и служители.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: