Намаляват безработните в община Плевен, Бюрото по труда предлага три нови услуги

05.08.2021 17:27

В края на месец юни 2021 г. регистрираните безработни в Бюро по труда – Плевен са 3367, като спрямо месец май намалението е със 265 лица и към днешна дата тази тенденция продължава. Това информира Здравко Дафинов, директор на БТ – Плевен.

Равнището на регистрираната безработица в община Плевен е 5,12%. Около 25% от регистрираните безработни са с продължителност на регистрацията между 6 и 12 месеца. С 0,83% се е увеличил делът на продължително безработните лица, устроени на работни места на първичния пазар на труда.

За първите 6 месеца на 2021 г.са разкрити почти 1800 нови работни места на първичния трудов пазар. Наблюдава се завишаване търсенето на служители с квалификация и умения.

Към момента в ДБТ се предлагат 3 нови услуги – Консултация и менторство след започване на работа, Семеен трудов консултант и Мобилно бюро по труда. Утвърдиха се и услугите за по-успешно включване и усвояване на умения за участие на пазара на труд, като индивидуално професионално ориентиране, групово професионално ориентиране и мероприятия за повишаване мотивацията на безработните лица, коментира Дафинов.

От началото на годината са проведени близо 60 Ателиета за търсене на работа, в които са взели участие над 170 младежи. ДБТ предлага голям пакет услуги за безработни от уязвимите групи – младежи до 29 г., лица от специализираните институции, продължително безработни лица, лица с нисък образователен ценз и без квалификация, хора с увреждания, лишавани от свобода и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: