Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: Лоялните ни клиенти плащат по-ниска цена на услугите ни

04.08.2021 11:14

Инж. Василев, предвидили ли сте отстъпки за клиентите и тази година?

Вече две години се намираме в извънредно положение заради коронавируса и сме на прага на четвърта вълна. Немалко са загубили работата си като последица от мерките на извънредното положение или са изпратени в неплатен отпуск. Ние сме солидарни и съпричастни в тези трудни за всички нас времена. За това взехме решение да продължим с програмите ни за коректните абонати, като чрез отстъпките, те ще плащат по-ниска цена за услугите ни.

От отстъпка „Лоялен клиент“ могат да се възползват всички абонати, заплащащи в срок текущите си задължения. При тази програма, полагащата се отстъпка е в размер на 3% от сумата без ДДС. Тя се получава веднага при заплащане на касата на „Топлофикация-Плевен“. При плащане по електронен път, отстъпката ще  бъде начислена и ще бъде като надвнесена сума по партидата. Същата ще бъде приспадната от следващо задължение.

Другата програма е „Изряден клиент“. От нея могат да се възползват всеки месец битовитеклиенти, използващи топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване, които нямат повече от две неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Плевен“. „Изрядният клиент“ се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик вода.

Предвиждат ли се други облекчения освен отстъпките?

От години сме предвидили възможността натрупани стари задължения за потребената топлоенергия да се платят разсрочено. За целта клиентът трябва да посети приемната на дружеството и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения.

В него потребителят посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от общото задължение. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва.Клиентът трябва заедно с договорената вноска да погасява редовно и текущите си сметки за отопление и топла вода.

Как се отразява кризата на „Топлофикация Плевен“? Има ли отлив на клиенти?

Въпреки COVID 19 нямаме клиенти, заявили отказ от централното топлоснабдяване. През последната година имаме редица заявления за присъединяване на нови сгради към централното отопление. Това се дължи на факта, че все повече хората разбират предимствата на централното топлоснабдяване, като един от екологичните, сигурни иевтини начини за осигуряване на топлина.

Все повече хора предпочитат онлайн плащането. Могат ли потребителите Ви да заплатят задълженията си по Интернет?

Клиентите могат да заплащат задълженията си за топлоенергия чрез системата на ePay, като плащат в брой в офисите, обслужващи EasyPay. Плащане в брой или чрез ПОС терминал може да се извърши в клиентския център на дружеството  с адрес ул. „Източна индустриална зона“ № 128. Задълженията за топлинна енергия могат да бъдат заплащани и по банков път, по сметка на „Топлофикация-Плевен“ в ИНВЕСТБАНК АД.

На сайта на дружеството в секция „Проверка на задължения“, чрез въвеждане на потребителски номер, клиентите ни могат бързо и лесно да проверят общото си задължение за топлинна енергия.

Могат ли клиентите да получават фактурата електронно?

Нашите клиенти могат да изберат сами начина за получаване на фактурите – на хартия или по електронен път. Ако имат желание да преминат към Е-фактура, е необходимо да попълнят „Заявление-декларация“ по образец, като декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури. Формулярът могат да получат на място в клиентския ни център или го да изтеглят от сайта на дружеството,  в раздел “E-Фактура”. Надлежно оформените документи се представят в центъра за работа с клиенти на дружеството или със сканирано копие на имейл адрес – [email protected].

Накратко какви са изискванията за преминаване към централно отопление?

Присъединяването на клиентите на топлинна енергия за битови и небитови нужди към топлопреносната мрежа се извършва по определен ред, съгласно действащото законодателство. За целта се подава заявление за проучване на техническите възможности за присъединяване по образец, изготвен от дружеството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: