НАП Плевен продава товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР

02.08.2021 13:06

Търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК- на 100% от първоначално обявената продажна цена, ще се проведе в сградата на ТД на НАП Велико Търново, офис ПЛЕВЕН, ул. Дойран № 43 , на 12.08.2021г., от 10:00 ч., на следните вещи:

Товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР, година на производство 2007г., мощност 62kw.

Първоначална цена: 7 700.00лв. /седем хиляди и седемстотин лева и 00 стотинки/.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 02.08.2021 г. до 06.08.2021г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите – гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов“ № 39.

За контакти: телефон (064) 898-395 , (064) 898-368– Йоана Мандолска
ел. адрес [email protected]

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

С приходите от провежданите търгове на движими и недвижими вещи, се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. До тази крайна мярка се стига, след като са изчерпани всички способи, които Агенцията има, за да събере дължими суми- изпращани са съобщения и са провеждани срещи със задължените лица.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: