Намалява броят на малчуганите в детски ясли в област Плевен

28.07.2021 16:38

42 детски ясли и яслени групи към детски градини функционират в област Плевен към 31 декември 20202 г. – с общо 1 457 места в тях. В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 309 места, а в селата 8 със 148 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2020 г. се увеличават с 96, или със 7.1%, показват данните на Националния статистически институт.

Самостоятелните детски ясли разполагат със 728 места, а яслените групи към детските градини – със 729.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, като най-висока е в областите Габрово (28.0%) и Благоевград (23.4%), а най-ниска – в Пазарджик (8.5%) и Сливен (10.2%).

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2020 г. за областта е 24.8%. В сравнение с предходната година осигуреността с места в детските ясли за областта се увеличава с 2.3 процентни пункта.

През 2020г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 999 деца, или с 225 деца по-малко в сравнение с 2019 година. В края на годината в областта за отглеждане и възпитаване в детски ясли стават 1 160 деца От тях момчета са 583, а момичета – 577. В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2020 г. намалява с 13.6%.

В края на годината в област Плевен най- голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 77.9%, следван от дела на децата на 1 година – 18.2%. На 3 и повече години са 39 деца, или 3.4% и до 1 година са 6 или 0.5%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: