Проведе се извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен

27.07.2021 10:42

  

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание  на Асоциация по ВиК – Плевен се е провело вчера в заседателна зала на Областна администрация. Съгласуван бе с пълно мнозинство бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен за регулаторен период 2022- 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от  Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Общото събрание взе решение да не съгласува  проект на договор за доставка на вода от друг ВиК оператор между  ВиК АД Ловеч и ВиК ЕООД Плевен,  в съответствие с чл. 5, ал.3 от Наредба 4/2004г., поради необходимост от допълване в договора и приложенията към него на конкретна информация, информират от Пресцентъра на Областната управа.

На заседанието е прието решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 година на основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация да бъде 22 000 лева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: