НУ „Христо Ботев“ – Плевен е включено в списъка на иновативните училища в България

26.07.2021 10:44

НУ „Христо Ботев“ – Плевен е училище с дългогодишна история традиции. За предстоящата учебна 2021/2022 година то е включено в списъка на иновативните училища в България за период от четири години. Иновацията е продължение и развива дейностите по Програмата за патриотично възпитание, създадена преди няколко години в училището. Тя цели да създаде у учениците чувство за принадлежност и национална гордост, да формира ценности и любов към родината и българските традиции и обичаи.

Реализирани са редица иновативни проекти с нестандартни решения, за да се превърне училището в желана територия на учениците, където те получават качествено обучение и възпитание.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: