Местният парламент на Плевен ще обсъди поемането на краткосрочен общински дълг

26.07.2021 12:19

Редовната сесия на Общински съвет ще се проведе на 29 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 28 точки. Това информират от Пресцентъра на местната управа.

Заседанието ще започне с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – Плевен, за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен.

Съветниците ще гласуват съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 год., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”. Ще бъде дискутирана и промяна на ръководния състав на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: