11 проверки за птици в безпомощно състояние са извършили през юни плевенските екоинспектори

21.07.2021 13:50

През месец юни експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 127 проверки на 126 обекта в т. ч. 66 планови проверки, 36 проверки по чистотата на населените места и 25 извънредни проверки. Съставени са 45 предписания, информират от екоинспекцията.
Извършени са 11 извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР). Става въпрос за две горски улулици от с. Румянцево и гр. Троян; 4 бели щъркела от Никопол, с. Староселци и с. Дерманци; 5 домашни кукумявки в с. Черковица, керкенез и сирийски пъстър кълвач от Плевен; обикновен мишелов от с. Гривица; авлига от с. Брестово.

Птиците са изпратени в Спасителен център – Стара Загора за лечение и отглеждане.

Екоинспекторите са оказали помощ и на керкенез, оставен на място в ж.к. „Дружба“, бл. 115, във видимо добро
състояние, а млада градска лястовица, паднала от гнездото е пусната в друго достъпно
гнездо в Плевен.
Направени са 17 планови проверки през миналия месец на обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: