„Топлофикация Плевен“ препоръчва дистанционните уреди за дялово разпределение на топлинната енергия  

21.07.2021 16:53

„Топлофикация Плевен“ препоръчва на клиентите си да не чакат окончателния срок, за да монтират дистанционни уреди за отчет. Изпълнителният директор инж. Йордан Василев обясни, че те притежават редица предимства в сравнение със сегашните устройства за отчет на потребената топлинна енергия.

„Предимството на дистанционното отчитане е високата сигурност на данните и елиминирането на фактора „човешка грешка“. Друго предимство на тази технология е, че при дистанционното отчитане отпада задължението за посещение от представител на дружеството топлинен счетоводител през определен период от време. Монтирането на уреди с дистанционен отчет ограничава възможностите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост.“ обобщи инж. Василев.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ напомни, че подмяната на уредите е във връзка с последните законодателни изменения, касаещи начина, по който потреблението се отчита. „Съгласно промени в Закона за енергетиката, влезли в сила чрез публикуване в Държавен вестник на 12 март, се предвижда до 1 януари 2027 година всички монтирани нови уреди за дялово разпределение на топлинна енергия и водомери за битова гореща вода, да бъдат с възможност за дистанционно отчитане.“, обяснява още инж. Василев.

Директорът на предприятието отново напомни, че клиентите могат да задават своите въпроси на информационните телефони, по имейл, както и на място в клиентския център.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: