„Топлофикация Плевен“ инвестира в сигурност и модернизация на мрежата и клиентското обслужване

20.07.2021 13:16

„През летните месеци извършваме поетапна профилактика и ремонтни дейности. Тяхната цел е подобряване на качеството на топлоподаването през зимата и минимизиране на възможността за аварии.“, това каза инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“. Той посочи, че след края на отоплителния сезон са направили оглед на топлопреносната мрежа и абонатните станции. „Там, където е необходимо, ще бъде извършена рехабилитация на топлопреносната мрежа. Ще извършим и реконструкция на част от оборудването в амортизирани абонатни станции.“, допълни инж. Василев.

„С тези реконструкции повишаваме ефективността на топлообменните процеси. През лятото обръщаме специално внимание и на мощностите ни. За да работят те в изправност, се налага периодично да бъдат ремонтирани. Само така ще повишим надеждността и ефективността на работата на централата.“, каза инж. Василев. Той заяви, че политиката на дружеството е насочена към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че централното отопление е много по-екологичен и сравнително евтин начин за отопление в сравнение с традиционно разпространеното в нашата страна битово отопление на дърва и въглища. По думите му основна мярка за намаляване на замърсяването на въздуха в Плевен е централното топлоснабдяване. „Убеден съм, че с изграждането на нови топлофикационни отклонения и разширяването на топлофикационната мрежа ще се подобри екологичната обстановка в града. Трябва да се работи за проектирането и изграждането на нови квартални мрежи за присъединяване на нови потребители, които до сега са се топлили на дърва и въглища. Нашата цел е да свържем още повече домакинства към мрежата.“, обясни инж. Василев.

„Изпълняваме стриктно законодателните изисквания в областта на околната среда. Използваме най-добрите практики в енергийния мениджмънт. Фокусът и занапред ще бъде в инвестирането за проекти, с които ще осигуряваме още по-качествено топлоподаване в града“, каза инж. Василев.

Директорът на предприятието бе категоричен, че през всички тези години те инвестират в сигурност и модернизация на мрежата и клиентското обслужване. „Благодарение на средствата, които влагаме, повишаваме надеждността на захранването, намаляваме технологичните загуби“, допълни инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: