225 малолетни и непълнолетни са извършили престъпления в област Плевен за година

15.07.2021 16:11

През 2020 г. броят на малолетните и непълнолетните лица в област Плевен, преминали през детска педагогическа стая за извършени престъпления е 225. Това показват данните на Националния статистически институт.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 114 деца, или 50.7% от всички. преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 23.7% (27 лица) и на кражби от домовете – 22.8% (26 лица). От общия брой на извършителите на престъпления, 36 (16.0%) са преминали през ДПС за хулиганство, 27 (12.0%) – за унищожаване и повреждане на имущество, 4 (1.8%) – за грабежи, а 3 или 1.3% – за престъпления свързани с наркотици.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Плевен през 2020 г. са 274. Малолетните и непълнолетните момичета са 75 (27.4%), а момчетата са 199 (72.6%).

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. в област Плевен са 41, от които 13, или 31.7% са момчета. Най-много са случаите на кражби на имущество, регистрирани са 4 жертви на блудство, както и две деца, склонявани към просия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: