РУО – Плевен с информация за първото класиране при бъдещите осмокласници

13.07.2021 14:39

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. вече са достъпни на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика, информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

Проверка може да се извърши и в училищата – центрове, в които са подавани документи за участие за първи етап на класиране, по входящ номер от служебната бележка.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2021 г. в училището, в което ученикът е приет.

При записване се подават следните документи:

  1. заявление до директора на училището;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища.

При подаване на заявлението  учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 г. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2021 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: